Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
27 plays
Титэм бүтээл 74 Length: Unknown Play From album: Титэм бүтээл 74

ТИТЭМ БҮТЭЭЛ – ТАНЫ ӨДӨР ТУТМЫН АЖИЛ

00

Та цэвэрлэгч эсвэл нягтлан бодогч байсан ч ялгаагүй таниар дамжуулан эмх замбараагүй энэ дэлхийд авчрах тодорхой эмх журам Христэд бий. Та өөрөө үүнийг хийж чадахгүй. Таны хийх зүйл гэвэл тэр тоос шороо эсвэл зүйлсийг эмх замбараатай болгох. Харин “таныг тэр ажилд хөл тавихаас чинь өмнө урьдчилаад бэлдсэн ажил” Бурхан бий. Таны хийх зүйл гэвэл “тэр дотор алхах” тухайлбал тэр тоос шороо, эд зүйлсийг эмх замбараатай болгох. Харин Христ таны эмх цэгцтэй болгож буй ажлыг тань “өөрийнхөө урьдчилан бэлдсэн байсан ажилтай” хамт бүрэн дүүрэн болгож өгнө. Тэр ажил нь хүний гэм нүгэл, эрх тусгаар байдлаас үүдсэн эмх замбараагүй байдлыг ялан дийлсэн сүнслэг эмх цэгц юм.
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.