Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Титэм бүтээл 80 Length: Unknown Play From album: Титэм бүтээл 80

ТИТЭМ БҮТЭЭЛ – ТАНЫ ЖИНХЭНЭ ГАРАЛ ҮҮСЭЛ БА ЗОРИЛГО

00

Танд өөрийгөө Бурхантай хэр ойр гэж санагдаж байна вэ? Та бол Түүний хэсэг болсон Хүүгийнх нь нэг хэсэг мөн! Та өчүүхэн нэгэн гэгдэж, нэг жижигхэн хотод нэгэн өчүүхэн эцэг эхийн өчүүхэн хүүхэд болж мэндэлсэн гэхээс илүүтэй та бол Бурханы гэр бүлийнх нь хэсэг. Та Хүү Есүсийнх нь нэг хэсэг. Та түүний өвөрмөц илэрхийлэл болох биеийнх нь хэсэг. Яагаад гэж үү? Учир нь Есүс хязгааргүй агаад тэр таны, миний мөн ээжийн тань дотор өвөрмөц байдлаар амьдарснаар түүний сайн сайхан байдал, хэсэг нэг бүр нь яруу алдар дотор нь гийн харагдах юм. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.