Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Титэм бүтээл 94 Length: Unknown Play From album: Титэм бүтээл 94

ТИТЭМ БҮТЭЭЛ – ШИНЭ АМЬДРАЛ

00

Мэдээж танд энд юу хийх, хэн байх бол гэсэн асуулт ургах нь гарцаагүй. Цорын ганц арга зам бол хүн бүр биеийн нэг хэсэг болсон Христээр дамжих юм. Та Түүн дотор бүтээгдсэн, зөвхөн тэр л таныг амьд мэнд байлгадаг. Тэр Эцэг-ийнхээ хязгааргүй оюун ухаан дотор амьдралд  чинь алхам бүрийг хийсэн нэгэн. Зөвхөн Тэр л таныг энэ дэлхийд бодит, Өөрийнх нь нэг хэсэг болох амьдралаар хөтлөн дагуулна. Өөрийгөө хязгааргүй Нэгэн-ий нэг хэсэг гэхээс илүүтэй өөрөө өөрийгөө буй болгосон, хэнээс ч үл хамааралтай гэх тусгаарлагдмал сүнснээс тэр л таныг чөлөөлж чадна. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.

Шинээр бодох, шинээр мэдрэх арга замыг та өөрөө буй болгож чадахгүй. Та өөрөө өөрийнхөө зан авирыг өөрчилж чадахгүй. Харин Бүтээгч тэр арга замыг, энэ дэлхий дээр зөвхөн өөрт чинь зориулсан Түүний амьдралаар амьдрахаар бодож олсон тэрхүү хувьчилсан арга замыг танд харуулна. Зөн билгээрээ амьдарна гэдэг ямар учир утгатай болохыг харуулна. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД