Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Титэм 13 Length: Unknown Play From album: Титэм 13

ТИТЭМ БҮТЭЭЛ – ХОЁРДОГЧ ШИЛДЭГ ЗҮЙЛ БОЛ ХҮНИЙ АМЬДРАЛ

00

Хүн төрөлхтөний түүхэнд гарсан баттай нэг баримт бол үхлээс амилсныхаа дараа сар гаруй хугацаанд бараг арван гурван удаа олны өмнө үхлийн шархтайгаа үзэгдсэн хүний тухай юм. Тэрээр Өөрийг нь ширтэн амаа ангайн гайхсан хүмүүст загас идэж, цовдлуулсан хадаасныхаа ормондоо хүртэл гар хүргүүлэн үзүүлж байсан. Бодит биеэрээ баригдаж харагдавч, ханыг хүртэл нэвтлэн гарч байв. Цовдлогдохоос өмнөх амьдралдаа Тэр хүмүүсийг бие эрхтэнийг эдгээн үхлээс амилуулсан Нэгэн. Хүн төрөлхтөний түүхэнд болсон бүх ер бусын үзэгдлүүдийг Мосе эсвэл Самсон гэх хүмүүс үйлдэж байсан ч үнэн хэрэгтээ энэ бүгд Түүгээр хийгдэж байсан гэдгийг Тэр хэлсэн. За өнөөдрийн хувьд би ярилцлагаа дөрвөн дэд сэдэвт хуваан танд хүргэхээр бэлдлээ.Тиймээс гарчиг бүрийг хэлээд явах учраас та тэмдэглээд яваарай.