Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
3 plays
Титэм бүтээл 49 Length: Unknown Play From album: Титэм бүтээл 49

ТИТЭМ БҮТЭЭЛ – БУЯНТ ҮЙЛСТЭН ЭСВЭЛ БУРХАНЛАГ УУ?

00

Бурханы Сүнс хүний оюун бодол эсвэл башир аргад хариу үйлдэл үзүүлдэггүй. Тэр зөвхөн хүн хүсэл зоригоо удирдан захирсан тохиолдолд л үйлдэл үзүүлдэг Нэгэн. “Хэрэв чи Эцгийн минь хүслийг үйлддэг бол миний хэлсэн зүйл үнэн гэдгийг мэдэх болно” гэж Есүс хэлсэн. Хүсэл чинь ухамсраа дагаж эхлэх тэр үед таны сул дорой, үхмэл, сааталд орж гацсан сүнс чинь амьдарч эхэлнэ. Бясалгал, өөрийгөө үгүйсгэх, буян зэргээр үүнийг орлуулах боломжгүй. Таны мөн чанарын чухал цэг ухамсар болон хүсэл гэсэн хоёр зүйлийн уулзвар дээр байна. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.