Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Титэм бүтээл 88 Length: Unknown Play From album: Титэм бүтээл 88

ТИТЭМ БҮТЭЭЛ – БОДИТ ҮНЭНИЙ ЯЛГАА

00

Танд зориулан юу бэлдсэн бол гэж санаа зовох хэрэггүй. Зүгээр л өөрийгөө Бурханы Хүү, Христийн нэг хэсэг гэдгээр, энэ амьдрал өөрийнх чинь биш харин Тэрнийх гэж хар. Таныг дотор нь алхаасай гэж урьдаас бэлтгэсэн тэр ажилтай нь таны үйл хөдлөл нийцэх болно… Бурханы талаар эргэлздэг шалтгаан гэвэл ирээдүй зөвхөн өнгөрснөөс үүдэн бий болдог гэж хардаг бидний хязгаарлагдмал оюун ухаан юм. Тиймээс Бурхан бидний юу хийх гэж буйг яаж хардаг, “бүх юмсыг хүслийнхээ зөвлөгөөгөөр үйлдэхийн” хажуугаар эрх дураар занг маань яаж байлгасаар байгааг ойлгож чаддаггүй.
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.