Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Нахум 1:3-10 Length: Unknown Play From album: Нахум 1:3-10

НАХУМ 1:3-10

00

НАХУМ 11 Oct, 2018

Тэр далайг зандарч хатаадаг. Тэр бүх голыг ширгээдэг юм. Башан, Кармел, Ливаны дэлбээнүүд ганддаг. /Нухам 4/
Бурхан ийм төгс бүрэн хүч чадалтай гэдгээ аль хэдийн харуулсан. Тэр Улаан тэнгисийг хатааж, Иордан голыг ширгээсэн юм.
Башан, Кармел, Ливан нь тухайн газар нургийнхаа хамгийн үржил шимтэй хэсэг нь юм. Кармел бол яг үнэндээ Эсдраэлоны Хөндий / Valley of Esdraelon/ бөгөөд Мегиддо нь /Megiddo/ тэндхийн гол хот байв. Энэ бол дэлхийн хамгийн үржил шимтэй газруудын нэг. Ийм нутагт ган гачиг болно гэдгийг Нахум энд хэлж байна.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД