Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Нахум 1:1-3 Length: Unknown Play From album: Нахум 1:1-3

НАХУМ 1:1-3

00

НАХУМ 10 Oct, 2018

ЭЗЭН бол хартай, өширхөгч Бурхан юм. ЭЗЭН бол өширхөгч, хилэгнэгч юм. ЭЗЭН Өөрийнхөө өстнөөс өшөөгөө авдаг. Тэр дайснууддаа зориулан хилэнг хураадаг. /Нахум 1:2/
Хартай гэдэг үгийг Вебстерийн толь бичигт “сэтгэл зүрхээ гуйвж дайвшгүйгээр бүрэн зориулсан” гэж тайлбарласан байна. Бурхан бол хартай Бурхан бөгөөд Өөрийнх нь хүмүүс зөвхөн Өөрт нь л мөргөн хүндлээсэй гэж хүсдэг. Хэн гэдэг нь хамаагүй, хүмүүс хиймэл шүтээн болон гэм нүгэлд өөрсдийгөө өгөх үед Бурхан харддаг. Зарим хүмүүсийн “Бурханы ба хүний хардалтын хооронд өчүүхэн ялгаа бий” гэж хэлэхийг би сонсож байсан юм. Чиний бодож байгаа шиг тийм ялгаа байхгүй ээ найз минь.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД