Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 180 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 180

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗӨВ БОЛОН БУРУУ

00

Тэр өдрүүдэд Израильд хаан гэж байсангүй. Хүн бүр өөр өөрийн нүдэнд зөв зүйтэй гэж үзсэнээ үйлдэж байлаа.” Шүүгчид 17:6