Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 409 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 409

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗОРИУЛАЛТ 2

00

“ЭЗЭНд үйлчлэх нь та нарын хувьд тааламжгүй байваас хэнд нь үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрөө сонгог… Харин би болон манай гэрийнхэн бид ЭЗЭНд үйлчилнэ…” Иошуа 24:15