Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 132 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 132

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗАВХАЙРАЛ

00

“Хувцсаа шатаахгүйгээр хүн гал өвөртөлж чадна гэж үү? Хөлөө түлэхгүйгээр хүн халуун нүүрсэн дээгүүр явж чадах уу? Хөршийнхөө эхнэр дээр ордог хүн ийм буюу. Хөршийнхөө эхнэрт хүрдэг хүн бүхэн шийтгэгдюү.” Сургаалт үгс 6:27-29