Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 148 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 148

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗАНГУУ/НАЙДВАР

00

Ингээд бид хад мөргөх вий хэмээн айж, усан онгоцны хитэгнээс дөрвөн зангуу хаяад, өглөө болоосой хэмээн хүсэж байлаа” Үйлс 27:29