Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
29 plays
Мэргэн зөвлөмж 126 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 126

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЕРӨӨЛҮҮД

10

“Тэнгэр газрыг бүтээгч ЭЗЭНээс та нар ерөөл хүртэх болтугай.” Дуулал 115:15