Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Мэргэн зөвлөмж 93 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 93

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЯГ ЯМАР ЗҮЙЛ БОЛСОН ТУХАЙ

00

“Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ.” Эхлэл 1:1