Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 448 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 448

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЯАГААД ГЭЖ АСУУХ БОЛОМЖГҮЙ ҮЕД

00

“Байгаа юмандаа сэтгэл хангалуун байж, амьдрал чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь Тэр Өөрөө “Би чамайг хэзээ ч орхихгүй мөн чамайг хаяхгүй” гэж айлдсан.” Еврей 13:5