Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 509 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 509

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ УГТАН АВАХУЙ

00

“ЭЗЭНий хайр энэрэл дуусдаггүй. Өршөөл юунд нь төгсгөл үгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шинэ. Таны итгэлт байдал юутай аугаа вэ.” Гашуудал 3:22-23