Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 144 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 144

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – УРАМ ЗОРИГ ӨГӨХҮЙ

00

Бидний тухай сонссон ах дүүс биднийг угтахаар Аппиу Форум ба «Гурван дэн буудал» хүртэл ирсэн байлаа. Паул тэднийг хараад Бурханд талархаж, зориг оров.” Үйлс 28:15