Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
37 plays
Мэргэн зөвлөмж 339 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 339

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – УРАМ ХУГАРАХУЙ

00

“Сэтгэл минь ээ, чи юунд цөхөрнө вэ? Яагаад чи дотор минь гасална вэ? Бурханд найд, Миний тусламж, миний Бурхан, Түүнийгээ би дахин магтах болой.” Дуулал 43:5