Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 162 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 162

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨНӨӨДРӨӨС ЗУУР

00

 Тэр шавь нартаа ‘Иймд Би та нарт хэлье. Юу идэж, юу уух билээ гэж амийнхаа төлөө санаа бүү зов. Мөн юу өмсөх билээ гэж биеийнхээ төлөө ч санаа бүү зов…’ гэв.” Лук 12:22