Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 485 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 485

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨНӨӨДРИЙН АЧАА ДАРАМТААР МАРГААШИЙН НИГҮҮЛСЛИЙГ БООГДУУЛАХ ТУХАЙ

01

“Маргааш нь өөртөө санаа тавих тул маргаашийн төлөө санаа бүү зов. Өдөр бүрийн зүдүүр өдөртөө хангалттай.” Матай 6:34

НЭВТРҮҮЛГҮҮД