Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 228 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 228

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨНӨӨ ЦАГТ ӨСВӨР ҮЕИЙХЭНД ЧУХАЛ ГЭХ ЗҮЙЛС

00

“Та нар түүнийг хөвгүүддээ зааж, гэртээ сууж байхдаа ч, замд явж байхдаа ч, хэвтэхдээ ч, босохдоо ч түүний тухай ярьж бай.” Дэд хууль 11:19