Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 164 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 164

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ҮНЭХЭЭР САЙН БААСАН ГАРАГ БАЙСАН ГЭЖ ҮҮ?

00

“Амьдралын маань өдөр хоногууд далан жил юм. Хүч чадалтай байх аваас наян жил боловч тэдгээрийн оргил нь зүдүүр, уй гашууд өнгөрдөг. Учир нь энэ нь ч өнгөрч, бид нисэн оддог.” Дуулал 90:10