Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 179 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 179

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – УЙДАХУЙ 2

00

“Харагтун, үр хүүхэд ЭЗЭНээс ирэх өв, умайн үр жимс нь шагнал болой.” Дуулал 127:3