Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 285 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 285

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТҮҮНИЙ МУТАРТ АЮУЛААС ХОЛ

00

“Харин, ЭЗЭН, Танд би итгэдэг, “Та миний Бурхан” хэмээн Би хэлдэг. Цаг хугацаа минь Таны гарт байна…” Дуулал 31:14-15