Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 77 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 77

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТҮҮНИЙ АСУУДАЛ ТАНЫ АСУУДАЛ БОЛОХ ЦАГТ

00

“Тэгэхэд Хаан тэдэнд ‘Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн бол Надад хийсэн хэрэг’ гэж хэлнэ.” Матай 25:40.