Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Мэргэн зөвлөмж 503 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 503

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТУСЛАГЧ” ГЭЖ ХЭН БЭ?

00

“ЭЗЭН Бурхан ‘Хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг буй болгоё’ гэжээ.” Эхлэл 2:18

НЭВТРҮҮЛГҮҮД