Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 118 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 118

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТҮЙМРИЙН ДАРААХ ЦЭЦЭГС

00

“Үнэнээр үнэнээр Би та нарт хэлье. Буудайн үр газар эс унан, эс үхвээс тэр ганцаараа үлдэнэ. Харин тэр үхвээс олон үр гаргана.” Иохан 12:24