Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Мэргэн зөвлөмж 359 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 359

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТОМООХОН ТЭЭГЛЭХ СААДЫГ ДАВЖ ГАРАХ

00

“Гэмт үйлдэлээ далдлагч хэзээ ч үл дэвжюү. Гэвч улайгаад, орхигч хайр энэрлийг хүртюү.” Сургаалт үгс 28:13