Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 489 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 489

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТОЛГОЙНЫ ЧИНЬ ҮС

00

“Та нарын толгой дээрх ширхэг үс чинь хүртэл тоологдсон. Тиймээс бүү ай! Та нар олон бор шувуунаас ч эрхэм үнэтэй.” Матай 10:30-31

НЭВТРҮҮЛГҮҮД