Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 483 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 483

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТОГЛОЛТЫГ ДАХИУЛАХ ШИГ

00

“Зөвт хүн далдуу мод шиг цэцэглэж, Ливан дахь хуш мод шиг ургана… Тэд хөгширсөн ч жимс гаргана.” Дуулал 92:12, 14а

НЭВТРҮҮЛГҮҮД