Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 123 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 123

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТИЙМЭРХҮҮ ӨДРҮҮДИЙН НЭГ

00

“Бүх сахилгажуулал нь тухайн үедээ баяр хөөр бус, харин уй гашуу мэт санагдавч дараа нь энэ нь түүгээр дасгалжсанд нь зөвт байдлын амар амгалан бүхий үр жимсийг гаргаж өгдөг.” Еврей 12:11