Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
27 plays
Мэргэн зөвлөмж 390 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 390

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭВЧИН ӨНГӨРҮҮЛЭХҮЙ

00

“Та нарын дундаас нүгэлгүй нь эхлээд энэ эмэгтэй уруу чулуу шид…” Иохан 8:7