Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 481 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 481

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭТГЭВЭРТ ГАРСНЫ ДАРААХ АМЬДРАЛ ГЭЖ БАЙНА УУ?

00

“Хайлуур нь мөнгөнд, зуух нь алтанд, хүний зүрхэнд ЭЗЭН шалгуур юм.” Сургаалт үгс 17:3

НЭВТРҮҮЛГҮҮД