Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 420 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 420

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭСЭЖ ГАРАХ ХҮЧ ЧАДАЛ

00

“Байгаа юмандаа сэтгэл хангалуун байж, амьдрал чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь Тэр Өөрөө ‘Би чамайг хэзээ ч орхихгүй мөн чамайг хаяхгүй’ гэж айлдсан. Тиймд бид зоригтойгоор ‘Эзэн миний туслагч. Би айхгүй. Хэн надад юу хийж чадах вэ?’гэдэг.” Еврей 13:5-6