Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 495 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 495

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭР ЯАГААД ҮХЭХ ЁСТОЙ БАЙСАН БЭ?

00

“Тэр биднийг харанхуйн эрх мэдлээс авраад, хайрт Хүүгийнхээ хаанчлалд шилжүүлсэн юм.” Колоссай 1:13

НЭВТРҮҮЛГҮҮД