Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Мэргэн зөвлөмж 138 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 138

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭР ХЭНИЙ НОМ БЭ?

00

“Харагтун, үр хүүхэд ЭЗЭНээс ирэх өв, умайн үр жимс нь шагнал болой.” Дуулал 127:3