Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 263 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 263

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТЭР БҮХНИЙ ЭЗЭН БАЙХЫГ ХҮСНЭ

00

“Та нар Намайг ‘Эзэн, Эзэн’ гэж дууддаг хэрнээ юунд хэлснийг минь үйлддэггүй юм бэ?” Лук 6:46