Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
3 plays
Мэргэн зөвлөмж 201 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 201

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТАРС ХОТЫН САУЛ

00

“…амиар ч бай, үхлээр ч бай биед минь Христ өргөмжлөгдөх болно. Миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ололт юм.” Филиппой 1:20-21