Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
21 plays
Мэргэн зөвлөмж 83 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 83

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТАНЫГ “ТИЙМ” ГЭСЭН ХАРИУ ХҮСЭЖ БАЙХАД “ҮГҮЙ” ГЭЖ ХАРИУЛДАГ БУРХАН

00

“Хар, Тэр намайг алах гэж байна. Надад найдвар алга. Гэсэн ч Түүний өмнө би Өөрийн замуудаа өмгөөлөх л болно.” Иов 13:15.