Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Мэргэн зөвлөмж 100 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 100

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТАНЫ НҮД

00

“Нүд бол биеийн дэнлүү мөн. Нүд чинь саруул аваас бүтэн бие чинь гэрэлтэй байна.” Матай 6:22