Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 97 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 97

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТАНЫ ЖИНХЭНЭ ҮНЭ ЦЭНЭ

00

“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.” Иохан 3:16.