Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Мэргэн зөвлөмж 532 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 532

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТАНЫ АМЬДРАЛД ЗОРИУЛСАН БУРХАНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

00

“Миний өвөг эцэг Абрахам, төрсөн эцэг Исаак хоёртой алхаж байсан Бурхан, бүхий л амьдралын минь турш өнөөдрийг хүртэл асран тэтгэсэн Бурхан, Намайг элдэв гай зовлонгоос зольсон тэнгэрэлч Энэ хүүхдүүдийг ерөөх… болтугай!” Эхлэл 48:15, 16

НЭВТРҮҮЛГҮҮД