Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 268 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 268

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТАМ ХАЛУУНААРАА ШАТАХАА БАЙСАН ГЭЖ ҮҮ?

00

“Тэгээд үхэл ба Үхэгсдийн орон галт нуурт хаягдлаа. Энэ бол хоёр дахь үхэл буюу галт нуур болой.” Илчлэл 20:14