Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 436 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 436

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА ӨСӨЖ ТӨЛӨВШСӨН ҮҮ?

10

“Ухаарагчийн зүрх мэдлэгийг олж авдаг. Мэргэний чих мэдлэгийг эрдэг.” Сургаалт үгс 18:15