Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 491 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 491

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА ӨНГӨРСӨН ҮЕТЭЙГЭЭ ГИНЖҮҮЛСЭН МАНААЧ НОХОЙ ЮУ?

00

“Нүглийг үл мэдэгч Түүнийг бидний төлөө Тэрээр нүгэл болгосны учир Түүний дотор бид Бурханы зөвт байдал болох юм.” 2 Коринт 5:21

НЭВТРҮҮЛГҮҮД