Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
31 plays
Мэргэн зөвлөмж 399 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 399

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА НЭГЭНТ ЗАВХАЙРЧИХСАН БОЛ ЯАХ ВЭ?

11

“Балуунаар гэмийг минь цэвэршүүлээч. Би цэвэр болно. Намайг угаагаач, би цаснаас цагаан болно. Надад баяр хөөр, баясгаланг сонсгооч. Та яйруулсан ясаа баясгаач. Гэм нүглээс минь нүүрээ буруулж, хилэнц бүхнийг минь арилгаач.” Дуулал 51:7-9