Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Мэргэн зөвлөмж 401 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 401

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА ХААШАА ЯВАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА ВЭ?

20

“Иймд сульдсан гар, салгалсан өвдгөө тэнхрүүлэгтүн. Доголон нь замаасаа хазайхгүй, харин эдгээгдэхийн тулд хөлдөө зориулж шулуун жим тавь.” Еврей 12:12-13