Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Мэргэн зөвлөмж 269 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 269

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА ГАЛ ДУНДУУР ГАРЧ, ХАЛ ҮЗСЭНИЙ ДАРАА

10

“Чамайг ус гатлахад Би чамтай хамт байна. Голоор туулахдаа чи живэхгүй. Гал дундуур явсан ч чи түлэгдэхгүй, дөл нь ч чамайг шатаахгүй. Учир нь Би чиний Бурхан ЭЗЭН, Израилийн Ариун Нэгэн, чиний Аврагч мөн…” Исаиа 43:2-3