Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 515 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 515

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ТА БУРХАНААС НАМАЙГ ГЭРЛҮҮЛЖ ӨГӨӨЧ ГЭЖ ГУЙХДАА

00

… Эцэг чинь та нарт юу хэрэгтэйг гуйхаас чинь өмнө мэддэг.” Матай 6:8

НЭВТРҮҮЛГҮҮД