Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 106 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 106

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – СОЛЖЕНИЦЫН ЦӨХӨРЧ АМЬД ЯВАХ ХҮСЭЛГҮЙ БОЛОХ ҮЕД

00

“Тэдний нэг нь өөрийн эдгэрснийг үзээд буцан ирж, чанга дуугаар Бурханыг алдаршуулан, Есүсийн хөлд нь нүүрээрээ унаж Түүнд талархал өргөв. Тэр самари хүн байжээ.” Филиппой 1:6